Inneklima

Prosjektering og installasjon i tiltaksklasse 3
Klimakjøling jfr produkter kjøling
Inneklimamålinger med bl.a co2-måling og feilsøking
Luftmengdemåling
Innregulering og måling av luft og vannmengder
Kanalinspeksjon og kanalrens
Filterskift
Service jfr produkter service
Rapport fra godkjent inneklimaveileder

Bye & Døhlen Ventilasjon AS
Stålfjæra 9
0975 OSLO


Asbjørn Døhlen
epost: dohlen@online.no
mobil 92851720


Steinar Bye
epost:steinaby@online.no
Mobil: 92 85 17 40