Kjøling

Prosjektering og installasjon i tiltaksklasse 3
Isvannsanlegg for datakjøling, prosseskjøling og klimakjøling
Dx-anlegg for ventilasjon
Aircondition for bl.a. kontorer og butikker
Innregulering og måling av vannmengder
Service

Bye & Døhlen Ventilasjon AS
Stålfjæra 9
0975 OSLO


Asbjørn Døhlen
epost: dohlen@online.no
mobil 92851720


Steinar Bye
epost:steinaby@online.no
Mobil: 92 85 17 40