Ventilasjon

Ventilasjonskjøling jfr produkter kjøling
Nøkkelferdig anlegg for kontorer,butikker
Balanserte ventilasjonsanlegg
Avtrekksanlegg
Tilluftsanlegg
Varmluftsanlegg
Innregulering og måling av luft mengder

Bye & Døhlen Ventilasjon AS
Stålfjæra 9
0975 OSLO


Asbjørn Døhlen
epost: dohlen@online.no
mobil 92851720


Steinar Bye
epost:steinaby@online.no
Mobil: 92 85 17 40