Inneklima

Prosjektering og installasjon i tiltaksklasse 3
Klimakjøling jfr produkter kjøling
Inneklimamålinger med bl.a co2-måling og feilsøking
Luftmengdemåling
Innregulering og måling av luft og vannmengder
Kanalinspeksjon og kanalrens
Filterskift
Service jfr produkter service
Rapport fra godkjent inneklimaveileder