Kjøling

Prosjektering og installasjon i tiltaksklasse 3
Isvannsanlegg for datakjøling, prosseskjøling og klimakjøling
Dx-anlegg for ventilasjon
Aircondition for bl.a. kontorer og butikker
Innregulering og måling av vannmengder
Service